Pitná voda z vodovodů v ČR nezávadná a kvalitní

blank

Pitná voda z vodovodů v ČR je nezávadná a kvalitní. Potvrzuje to celostátní monitoring ministerstva zdravotnictví, do kterého jsou zapojeni provozovatelé vodovodů i orgány veřejného zdraví.

Z výsledků monitoringu vyplývá, že v letech 2004 až 2021 se jakost vody z vodovodů pro veřejnou potřebu postupně mírně zlepšovala. V roce 2015 se sice zastavil pokles překročení limitních hodnot, to ale bylo způsobené tím, že se začalo sledovat více látek.

Mezi lety 2011 až 2021 klesl podíl ztrát vody v trubní síti k celkovému množství vyrobené vody z 18,5 % na 14,9 %, tedy o 3,6 %. V reálných číslech se během tohoto období ztráty vody snížily o 27 698 tisíc metrů krychlových ze 114 199 tisíc metrů krychlových na 86 501 tisíc metrů krychlových.

Zdroj: kurzy.cz

Scroll to Top