VAK Beroun pro vodarenstvi.cz: připravujeme úspory, v plánu i solární elektrárny

blank

Intenzivně diskutované a citlivé otázky cen energií a komodit se nemohly vyhnout ani vodárenskému sektoru. Zdražování energií je téma, které v současnosti hýbe celou společností. Ředitel Vodovodů a kanalizací Beroun Jiří Paul přiznává, že na společnost situace na trhu s energiemi dopadla dramaticky, za energie bude platit trojnásobek plánované částky. Firma proto chystá úsporná opatření. O smlouvě na rok 2023 intenzivně vodaři jednají. Hovořili jsme také o největších plánovaných investicích. 

Jak na vaši společnost dopadá zdražování energií (elektřina, plyn), jaké kroky jste již museli v této oblasti podniknout nebo jaké plánujete, abyste se dokázali s touto situací vypořádat bez negativních dopadů na fungování společnosti a spotřebitele?

Situace na trhu s energiemi na nás dopadla dramaticky. Za energie budeme letos platit zhruba trojnásobek plánované částky, což je o 25 milionů korun více. Úspornými opatřeními chceme celkovou ztrátu snížit na zhruba deset miliónů. Tím bychom neohrozili naplnění investičního rozpočtu. Bohužel, zejména čištění odpadních vod je energeticky náročné a nelze na čistírnách naší velikosti lépe řídit spotřebu nebo dokonce energii vyrábět. Připravujeme sice výstavbu několika solárních elektráren, na celkovou potřebu energií to ale nebude mít velký vliv.

Máte nasmlouvaný nákup energií na rok 2023? Jaký vliv podle vás budou mít ceny energie a nejistota ohledně jejich vývoje na výši vodného a stočného pro rok 2023?

O smlouvě na rok 2023 intenzivně jednáme, ale současná situace je taková, že největší dodavatelé s námi nechtějí uzavřít smlouvu s možností nákupu elektřiny dopředu. Jak se vyjednávání projeví do cen, to v tuto chvíli neumíme posoudit. Bez možnosti nákupu elektřiny dopředu jsme zcela vystaveni pohybům cen na trhu. Jak jsem zmínil výše, většinu spotřeby energie není možné významně snížit nebo regulovat podle cen na trhu. To se promítne do kalkulace cen pro příští rok.

Deutsch - VAK Beroun

Jaké nejvýznamnější investiční/stavební zahájíte v druhé polovině letošního roku? Museli jste je modifikovat s ohledem na situaci na stavebním trhu z hlediska inflace, nedostatku personálních kapacit nebo problémů s dodávkami materiálů, zařízení a technologií?

Mezi největší investice příštího pololetí a následujícího roku bude patřit výstavba přivaděče odpadních vod ze Zdic do Berouna, který umožní odstavení ČOV Zdice z provozu. Dalšími akcemi je dokončení rekonstrukce kalového hospodářství na ČOV Hořovice a zahájení rekonstrukce vodojemu Šibeničák v Hořovicích. Také bychom měli zahájit stavbu kalojemu na čistírně v Berouně. To jsou všechno investice za 20 a více miliónů. Prozatím nepředpokládáme omezení investiční činnosti, i když počítáme s komplikacemi při shánění materiálu a sjednávání termínů dodání. Na inflaci jsme zareagovali navýšením investičního rozpočtu o téměř 20 % na celkových 118 milionů.

 

Scroll to Top