POH: zákazy odběrů povrchových vod

blank

Na Podbořansku a Žatecku platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu zákaz odběru vody z potoků. Rozhodly o tom vodoprávní úřady.

Sucho panuje také na dalších místech na severu Čech, málo vody je v Bílině a v některých úsecích Ohře. Pokud se průtok u některých vodních toků snížil vlivem sucha natolik, že vzniklo nebezpečí kyslíkového deficitu a je ohrožen ekosystém, informují o tom vodohospodáři příslušné úřady. Ty dále zvažují možnost omezení či zákazu odběru povrchových vod z těchto toků i jiného nakládání s povrchovými vodami, které snižuje množství vody v nich.

Zákaz odběru platí od 30. června u všech potoků, které patří pod vodoprávní úřad v Podbořanech na Lounsku. Do konce října je zakázáno vodu čerpat také z potoků v okolí  Žatce. Povodí rovněž upozorňuje na to, že dodržování omezení či zákazů se kontroluje. Informaci o suchu, které ohrožuje život ve vodě, dostaly od Povodí Ohře některé úřady na Litoměřicku a Děčínsku. Nízký průtok je podle Povodí Ohře na Bílině, na Ohři v Lounech či na Úštěckém potoce na Litoměřicku.

Zdroj: ekolist.cz, poh.cz

Scroll to Top