Modernizace infrastruktury v Ústí nad Labem

blank

V Ústí nad Labem, v ulici Spojovací a Velká Hradební, provede Severočeská vodárenská společnost rekonstrukci poruchového vodovodu pocházejícího z roku 1970 a neprůchozí kanalizace z roku 1926.

V uvedené lokalitě se podle vodařů nachází vodovodní řád z litinového potrubí DN 125 milimetrů. V roce 1970 byl vodovod uveden do provozu. Potrubí vykazuje totální korozi s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena z betonových trub DN 500 milimetrů. Byla uvedena do provozu v roce 1926. Kanalizace také vykazuje destrukci.

Z uvedených technických důvodů společnost rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 51,20 metru a kanalizace v celkové délce 42,80 metru. Práce začnou 25. července, hotovo má být 11. září.

Scroll to Top