Změna v čele Národní rozpočtové rady

blank

Současná předsedkyně Eva Zamrazilová byla prezidentem republiky jmenována viceguvernérkou České národní banky, což je funkce ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti neslučitelná s funkcí předsedkyně Národní rozpočtové vlády. Eva Zamrazilová podala k 30. červnu rezignaci a vláda rozhodla, že na její místo navrhne sněmovně jmenovat dosavadního člena Rady Mojmíra Hampla.

Vláda chce zjednodušit také daňovou administrativu malým podnikům a osobám samostatně výdělečně činným. Do Parlamentu proto posílá novelu zákona o dani z přidané hodnoty a novelu zákona o daních z příjmů, jejíž podstatou je navýšení limitu pro vznik plátcovství k dani z přidané hodnoty z jednoho na dva miliony korun.

Dosavadní hranice byla stanovena v roce 2004 a odpovídala částce 35 000 eur. Na stejnou hranici, tedy dva miliony korun, se posune možnost využití režimu paušální daně. Vláda současně navrhuje zavést tři pásma paušálního režimu, do kterých budou plátci daní zařazeni podle výše příjmu a procenta, která uplatňují na paušální výdaje.

Zdroj: Vláda ČR 

Scroll to Top