Jesenicko má díky rekonstrukci úpravny kvalitnější vodu

blank

V regionu proběhla významná vodohospodářská akce. Modernizace úpravny v Adolfovicích. Investice za 90 milionů se právě dokončuje. Informoval o tom Deník.

Úpravna měla problém zvládnout situace, kdy do ní při nárazových deštích či rychlém tání sněhu přitékala méně kvalitní voda. Teď už je však zařízení schopno se s takovými případy vyrovnat. Deník dále uvedl, že odborníci doporučili modernizovat technologickou linku úpravny o takzvanou koagulaci a vápenné hospodářství, což umožní upravovat surovou vodu i za velmi zhoršených podmínek, snižovat množství použitého chlóru, prodloužit životnost kovových potrubí a zlepšit monitoring kvality vody.

„Návrh technologie se obecně stanovuje z nejobtížnějšího kvalitativního stavu vody odebírané ze zdroje. Na základě toho je navržená technologie ve smyslu koagulace a dvoustupňové separace suspenze s následnou dezinfekcí vody prakticky jediná možná, aby úpravna dokázala reagovat na všechny možné varianty jakosti surové vody,“ vysvětlila Helena Sochorová ze společnosti Vodohospodářský podnik.

Investice byla již neodkladná také proto, že úpravna nesplňovala podmínky vyhlášky o vodovodech a kanalizacích. Zhruba polovinu nákladů uhradila dotace. Během dvouletých prací nemuseli vodaři provoz ani jednou přerušit tak, aby se to dotklo dodávek pitné vody pro odběratele.

Scroll to Top