Konference VODA FÓRUM: pestrý výběr témat

blank

Odbornou část programu, pro niž byl v hotelovém komplexu k dispozici konferenční sál s odhalenou trámovou konstrukcí, zahájil přivítáním účastníků Vilém Žák, který také programem obou dnů účastníky konference provázel.

Vzhledem ke zvolenému formátu pro vystoupení jednotlivých řečníků, které bylo omezeno na 15 minut, byla odborná část konference tematicky velmi bohatá a mohla zahrnout příspěvky z řady různých oblastí. Do odborné části konference se vešlo celkem 31 příspěvků, většina jich zazněla během celodenního úterního programu, druhý den akce končila společným obědem.

VODA FÓRUM 2022

O tom, že program byl opravdu pestrý, svědčí i výběr témat, kterým se přednášející věnovali – od představení několika technicky zajímavých řešení staveb přes inovativní postupy při inspekci potrubí, novinky v oblasti tlakových regulačních ventilů nebo trub pro výstavbu stok, využití fotovoltaických zdrojů energie ve vodárenství nebo využití chytrých vodoměrů až po digitální nástroje pro správu inženýrských sítí.

Zdroj: SOVAK ČR 

Scroll to Top