Práce u nádrže Letovice probíhají plynule

blank

Loni v srpnu zahájilo Povodí Moravy rekonstrukci hráze nádrže Letovice. Její modernizace zajistí zlepšení protipovodňové funkce a zvýšení bezpečnosti vodního díla, práce probíhají plynule dle harmonogramu. Společně s rekonstrukcí proběhne také těžba sedimentů ze zátopy . V současnosti probíhá napouštění na kótu 355 metrů nad mořem.

„V současné době se stavební práce soustředí na nové spadiště a rekonstrukci odběrné věže. Při rekonstrukci spadiště probíhá stavba železobetonových konstrukcí přelivné zdi. Ještě v letošním roce proběhne rekonstrukce vývaru a tělesa hráze. V roce 2023 počítáme s kompletní rekonstrukcí skluzu, mostovky a instalací objektů, které mají modernizovat a zabezpečit provoz vodního díla. Těmito objekty jsou například nový systém zařízení technickobezpečnostního dohledu či kamerový systém,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Práce na hrázi probíhají plynule dle harmonogramu, dokončení stavebních prací je naplánované na duben 2024. Jak dále uvedlo Povodí Moravy, kvůli pracím a ochraně obyvatel žijících pod vodním dílem byla loni na podzim snížena hladina tak, aby bylo možné rekonstrukci provést. Plynulý postup prací umožnil, že Povodí Moravy na konci loňského roku začalo nádrž postupně napouštět.

„Napouštění je podmíněno dokončením funkčních objektů tak, aby v případě povodně nebylo ohroženo zdraví a majetek obyvatel pod vodním dílem. V současné době probíhá napouštění na kótu 355 metrů nad mořem, které závisí na hydrologické situaci a je v souladu se stavebním povolením, platným manipulačním řádem a také informacemi, které jsme sdělovali před zahájením prací a v jejich průběhu veřejnosti,“ říká Gargulák.

Počátkem tohoto měsíce zhotovitel zahájil zemní práce a těžbu sedimentů v zátopě, které by měly být z větší části dokončeny do konce tohoto kalendářního roku. Modernizace nádrže potrvá od zahájení celkem 32 měsíců a vyžádá si investici 229 milionů. Cílem je ochrana vodního díla a území pod ním na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro tento typ staveb.

Scroll to Top