Dohoda o spolupráci v péči o krajinu

blank

Zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a ministerstva životního prostředí o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Předmětem spolupráce je také převod pozemků Státního pozemkového úřadu, které se nacházejí ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, pod Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky a správy národních parků. „Jsem velmi rád, že dokážeme s ministryní Hubáčkovou rychle reagovat a najít cestu, jak ještě zintenzivnit dosavadní spolupráci. Podepsáním dohody uvádíme do praxe naše úsilí v boji proti suchu a nedostatku vody způsobenému změnou klimatu,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Převody pozemků budou bezúplatné a počet pracovních míst bude zachován. Veškerý majetek nadále zůstane ve vlastnictví České republiky. Dohoda dále ustanovuje celkem 3 pracovní skupiny, které budou pověřeny plněním společných závazků a dodržením jejich harmonogramu. „Ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství tímto krokem jasně deklarují, že jim není lhostejná budoucnost naší krajiny. Vzhledem k postupující změně klimatu můžeme očekávat, že nás v následujících letech čekají delší suchá období. Naším cílem tak musí být pestrá krajina, která dokáže vodu zadržet,“ doplnila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Scroll to Top