Metodika SFŽP ČR: agenda poplatků v oblasti voda

blank

SOVAK ČR na středu 29. června 2022 připravuje další ze série odborných seminářů. Tentokrát bude určen pro všechny pracovníky vodárenských společností zabývajících se poplatkovou agendou.

Na semináři budou mít příležitost seznámit se s metodikou SFŽP (na jejíž přípravě se měl SOVAK ČR také možnost podílet) ke zpoplatnění odlehčovacích zařízení. Seminář bude zaměřený na praktické aspekty daného metodického pokynu nikoliv na právní aspekty problematiky odlehčovacích komor vyplývající z příslušných ustanovení zákona o vodách.

Přihlášku naleznete zde a lze ji zaslat nejpozději do 23. června 2022 na e-mail doudova@sovak.cz.

Scroll to Top