Praha dokončila protipovodňová opatření v Troji za 108 milionů

blank

Hlavní město Praha již dokončilo další etapu protipovodňových opatření. Zhotovitelem bylo sdružení společností Čermák a Hrachovec a Metrostav DIZ. Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) uvedl, že došlo k sanaci a prodloužení odlehčovací stoky, přesunutí výpustě a rekonstrukci dna a levé dělící zdi slalomové dráhy. Pražský magistrát zde investoval přes 108 milionů. Investiční akce, na níž se podílelo i Povodí Vltavy, má za cíl zlepšit podmínky sportovců na umělé slalomové dráze USK Praha. Informoval o tom magazín ČIANEWS.

„Letos si připomene 20. výročí od velkých povodní, které výrazně zasáhly a změnily Prahu. Protipovodňová ochrana je mojí dlouhodobou prioritou, proto jsem velice rád, že se nám povedlo ujít kus cesty. Praha má špičkovou a moderní protipovodňovou ochranu, kterou neustále zdokonalujeme. Letos se nám podařilo dokončit další etapu opatření tentokrát v Troji. Došlo k sanaci a prodloužení odlehčovací stoky, přesunutí výpustě, rekonstrukci dna a levé dělící zdi slalomové dráhy. Magistrát zde investoval přes 108 milionů korun. Tato stavba nezajišťuje pouze větší ochranu, ale zároveň také nabízí vyšší standard kvality vodácké slalomové dráhy,“ řekl náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti Petr Hlubuček.

Předmětem bylo prodloužení výpusti odlehčovací stoky z přepadu oddělovací komory Trojská, a to ulicí Vodácká pod stávající umělou slalomovou dráhou až k zaústění do Vltavy v prostoru dělící stěny slalomové dráhy. Díky akci jsou přepady z odlehčovací komory odděleny od prostoru slalomové dráhy, čímž byl eliminován negativní vliv na průběh sportovních akcí a pro sportovce již nepředstavují hygienická a zdravotní rizika.

„Rekonstrukcí dělící zdi došlo ke značnému prodloužení životnosti slalomové dráhy, jež byla v rekonstruovaném úseku silně degradovaná. Je na místě připomenout, že současná slalomová dráha vznikla přestavbou původní vorové propusti, která byla uvedena do provozu již v roce 1902. Od té doby bylo provedeno mnoho oprav, nikdy však nedošlo k tak důkladné rekonstrukci, jako tomu bylo nyní. Zvoleným postupem byla prodloužena životnost dotčených konstrukcí o mnoho desítek let. Kladli jsme také důraz na vizuální provedení pohledových částí, především na obklad z lomového kamene, který tvoří charakteristický rys celé stavby a lze ho vnímat z obou břehů řeky Vltavy. V řešeném úseku bylo kompletně zrekonstruováno také dno dráhy. Osazením dnové desky integrovanými drážkami je umožněno variabilně umisťovat modulární překážky, čímž je zajištěna maximální mobilita při jejich přestavbě, přesně podle aktuální potřeby vodáckého sportu,“ upřesnil Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy.

Zdroj: ČIANEWS

Scroll to Top