Nová technologie v Úpravně vody ve Vyšším Brodě

blank

Technologie, která umožňuje efektivnější úpravu povrchové surové vody na pitnou, byla instalována na úpravně vody ve Vyšším Brodu. V měsících, kdy je pitné vody dostatek, totiž pokrývají potřebuje dodávek pro Vyšší Brod podzemní zdroje, tedy pramenní jímky na Martínkovském vrchu a vrty, ty ale v letním období sucha nedostačují. Informovala o tom firma ČEVAK.

K zajištění stabilních dodávek pitné vody po celý rok, hlavně v kritickém období vysoké spotřeby a nízké vydatnosti zdrojů, přistoupilo město Vyšší Brod, jako vlastník vodohospodářské infrastruktury, k investiční akci Vyšší Brod-úpravna vody, doplnění membrán.

„Výhodou zvolené membránové technologie je poměrně nízká energetická náročnost, výborná kvalita upravené vody i při špatné kvalitě surové vody v Menší Vltavici. Další výhodou je její malá velikost. Technologie se vešla po menších stavebních úpravách do objektu stávající úpravny vody,“ řekl Peter Bolha ze společnosti ČEVAK, která se o vodohospodářský majetek města stará.

Akce začala v období, kdy spotřebu pitné vody pokrývala upravovaná voda z Martínkovského vrchu, v dubnu 2021 a trvala 12 měsíců. Výměna technologie byla zajištěna tak, aby se nedotkla odběratelů ve Vyšším Brodě. Celkové náklady představují 12,3 milionu korun, přičemž 55 % je hrazeno z dotačních prostředků ministerstva zemědělství a 10 % Jihočeským krajem.

Scroll to Top