V Jihočeském kraji 385 čistíren odpadních vod

blank

V roce 2021 bylo v Jihočeském kraji 385 čistíren odpadních vod, což jej řadilo na druhou příčku za kraj Středočeský. Celková kapacita ČOV činila 376,5 tisíc kubíků vody za den. Na základě informací Českého statistického úřadu o tom informovaly Kurzy.cz.

Na mechanicko-biologickém principu čištění fungovala převážná většina, 379, zařízení. V rámci mechanicko-biologických ČOV pak byla více než třetina těch, u nichž v procesu čištění dochází také k dalšímu odstraňování polutantů. Převažovala zařízení s dalším odstraňováním dusíku, 71, a s dalším odstraňováním dusíku a fosforu, 57.

K nejúčinnějšímu čištění docházelo zejména ve formě biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) – téměř 98 %. Objem kalů vyprodukovaných provozem ČOV činil 11,1 tisíc tun sušiny. Nejčastěji se kaly zneškodňovaly pomocí přímé aplikace a rekultivace (60,0 %) a kompostováním (37,4 %).

Scroll to Top