Středočeský kraj podporuje propojení vodohospodářských soustav

blank

Cíl je jasný, zajistit obyvatelům dostatek pitné vody. V souladu s tímto postojem rada na svém posledním zasedání odsouhlasila návrh na vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Navrhované řady v rámci záměru Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 kraje propojují dva skupinové vodovody, a to Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Javorník – Benešov s možným napojením na jihočeskou vodárenskou soustavu, uvedl kraj. Návrh musí odsouhlasit zastupitelstvo.

„Vody začíná být nedostatek, vrty musí být čím dál hlubší a studny vysychají. Navrhovaný vodárenský systém umožní obcím zkvalitnění zásobení vodou v lokalitách s trvalými problémy s pitnou vodou a v dostatečné jakosti a v dostatečném množství. Navrhovaný systém umožní výhledově zásobení vodou až 20 000 obyvatel,“ potvrdil Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Scroll to Top