Modernizace infrastruktury v Mimoni

blank

V Luční ulici zahájila Severočeská vodárenská společnost modernizaci popraskané kanalizace a poruchového vodovodu z roku 1987. Stavba je koordinována s městem, které plánuje investiční akci k obnově komunikace v ulici. 

V lokalitě se nachází vodovodní řad z polyetylenu PE 90. Do provozu byl uveden v roce 1987. Potrubí je z nekvalitního materiálu. Jedná se o řad, který je velmi poruchový. V Luční ulici se nachází kanalizační stoka BE DN 300 milimetrů. Betonové trouby jsou ve špatném technickém stavu. Vykazují praskliny, korozi, prochází jim cizí potrubí. Hloubka uložení je do dvou metrů pod terénem.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Mimoň se společnost rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 147 metrů a vodovodu v celkové délce 144 metrů. Investorem je SVS, stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště na konci dubna, vlastní práce začnou v druhé polovině května. Podle smlouvy má být stavba dokončena do 31. července 2022. Na Českolipsku letos firma proinvestuje přes 113 milionů.

Scroll to Top