Do Veselí. Na Lužnicí? Nad Nežárkou?

blank

Jihočeské Veselí nad Lužnicí leží zhruba 30 kilometrů jižně od Tábora. Pro nás je zajímavé, že se zhruba dvě stě metrů od centra v podobě náměstí T. G. Masaryka a kostela sv. Jana Nepomuckého nachází soutok Lužnice a Nežárky. K místu se dostaneme od jednoho z mostů – máme na výběr, buď od mostu přes Nežárku, nebo od mostu přes Lužnici.

Okolí soutoku je v zásadě odpočinkovým a sportovním areálem, takže během zimních měsíců působí opuštěně a poklidně. Řeky jsou v místě soutoku zhruba stejně široké, je tedy zpočátku nutné si ujasnit, která je která a která se do které vlévá. Při procházce k soutoku budeme mít Nežárku po pravé ruce, Lužnici po ruce levé. Jak je vidět, na výlet za vodou se dá vyrazit prakticky do centra městečka.

Při cestě proti proudu Lužnice narazíme po pár desítkách metrů na vysoký kolmý jez s výškou zhruba dva metry u areálu bývalého mlýna. Vzhledem k tomu, že Lužnice je také řekou vodáků, pouze poznamenejme, že jez je rozhodně nesjízdný a lodě je tady třeba přenášet.

Přejdeme most přes Lužnici a ocitneme se v rozlehlém parku, na jehož začátku stojí zrekonstruovaný kulturní dům. Ten je propletený sítí cest, cestiček a chodníčků. Čeho si všimneme pár desítek metrů za kulturním domem, je další vodní tok směřující k Lužnici. Jedná se o náhon Degárka, který byl vybudovaný u jezu na Nežárce, k němuž dojdeme za pár set metrů. Jeho smyslem bylo nadlepšovat průtok v Lužnici pro mlýn ve městě. Degárka se klikatí parkem, teče poklidně skryta mezi stromy a vytváří kouzelná zákoutí.
Půjdeme-li proti proudu kolem čtvrti řadovek Štěpnice, přejdeme přes bývalou železniční trať. Ta byla nahrazena koridorem vedoucím pár set metrů proti proudu obou řek a dojdeme k jezu přes Nežárku. Právě zde je místo, odkud je voda z Nežárky náhonem Degárka do Lužnice převáděna.
Vrátíme se k bývalé železniční trati a pěšinka, která ji nahradila nás dovede po několika stech metrech k Lužnici. Cestou se nám otevře výhledna centrum s dominantou kostela sv. Jana Nepomuckého, na rozlehlé louce půjdeme okolo dvou rybníků s názvy Žahourek a Polák.
Cesta pod vzrostlými stromy podél Lužnice, jejíž břehy často obsazeny rybáře, je díky výhledu na centrum města malebná a poklidná. Po necelém kilometru se vrátíme k parkovišti u kulturního domu.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top