SOVAK ČR: Základní data za rok 2020

blank

Základní data o oboru vodovodů a kanalizací vykazují za rok 2020 i nadále trend v nárůstu obyvatel připojených na veřejný vodovod i kanalizaci. Ve srovnání evropských států z roku 2020 v délce vodovodní sítě přepočtené na počet obyvatel se ČR pohybuje na 15. pozici a v délce kanalizační sítě přepočtené na počet obyvatel na 16. pozici (EurEau).

Zásobování vodou z vodovodů v letech 1989–2020 v ČR

Kanalizace pro veřejnou potřebu v letech 1989–2020 v ČR

V posledních letech také zůstává setrvalý trend ve výrobě a spotřebě pitné vody, mírně narůstá množství odpadní vody vypouštěné do kanalizace.

Délka vodovodní a kanalizační sítě v zemích EU

Spotřeba vody 1989–2020

Splaškové odpadní vody

Za velmi důležitý ukazatel považuje SOVAK ČR ztráty vody v trubní síti, které v roce 2020 oproti roku 2019 mírně narostly. Přesto trend posledních let ukazuje na účinné investice do nejmodernějších technologií vodárenské infrastruktury a také cílených a systematických oprav vodárenské sítě.

Ztráty vody v trubní síti v letech 1994–2020

Scroll to Top