Reportáž ČT k revitalizaci Trkmanky

blank

Povodí Moravy loni dokončilo revitalizaci Trkmanky u Velkých Pavlovic. Vodohospodáři řeku v úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi prodloužili z původních 1891 na 2277 metrů a vytvořili výrazné oblouky, protierozní opatření, tůně a úkryty pro drobné živočichy.

Jak dále uvedlo Povodí Moravy, opatření zpomalila povrchový odtok vody, výrazně zlepšila splaveninový režim a zlepšila morfologii toku. Navíc vzniklo zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu.

„Trkmanku jsme v úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi prodloužili z původních 1891 na 2277 metrů. Vytvořili jsme výrazné říční oblouky, protierozní opatření, tůně a úkryty pro drobné živočichy. Opatření zpomalila povrchový odtok vody, výrazně zlepšila splaveninový režim a zlepšila morfologii toku. Vytvořili jsme velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu,“ popsal loni generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Tůně mají podle vodohospodářů různou velikost, tvar a také hloubku.

Informace o revitalizaci vodního toku a opatřeních, které Povodí Moravy u Velkých Pavlovic úspěšně dokončilo, shrnuje reportáž České televize zde.

Scroll to Top