Lesy ČR vybudovaly a obnovily 150 vodních nádrží, tůní a mokřadů

blank

150 rybníků, nádrží, tůní a mokřadů loni opravily, obnovily nebo vybudovaly a dalších sto projekčně připravily v programu Vracíme vodu lesu Lesy České republiky. Stavby zpomalí odtok vody z krajiny a zmírní sucho. Podnik do nich v roce 2021 investoval 180 milionů.

„Letos plánujeme opatření na 170 místech s náklady 230 milionů korun. Dalších 90 projektů připravujeme,“ řekl Jiří Groda pověřený řízeným Lesů ČR. Loňský příklad typického projektu spojeného se zadržením vody v krajině a zlepšením ekologických podmínek se nachází v lesích u Polné na Jihlavsku.

„Tady jsme z povrchových odvodňovacích příkopů v zátopě zaniklého rybníka vytvořili přírodě blízký biotop pro vodní i na vodu vázané organismy. Vzniklo pět různě hlubokých tůní na 53 až 1290 metrech čtverečních. Kdysi zahloubené a napřímené koryto toku nyní meandruje, snížil se i jeho spád, aby se voda snáze rozlila do krajiny,“ uvedl Pavel Převor, náměstek oblastního ředitele Lesů ČR na Vysočině pro vodní hospodářství a investice.

Jak uvedl informoval podnik, součástí terénních úprav se staly úkryty pro živočichy vytvořené v těžebních zbytcích i kmenech stromů a v tůních v pařezech zaražených do dna. Na projekt Lesy ČR čerpaly evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Scroll to Top