Plzeň: Retenční nádrž ve Vinicích s několikaměsíčním zpožděním

blank

Původní plány hovořily o tom, že bude nová retenční nádrž zprovozněna letos v únoru. V Plzni si nakonec musí počkat až do podzimu. Na vině nejsou problémy se samotnou stavbou, ale neodpovídající dokumentace šachty na nedaleké Karlovarské ulici. Nádrž za 130 milionů zvládne zadržet, a poté postupně uvolnit až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů. Díky tomu bude vyřešen problém s přetěžovanou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu.

„Retenční nádrž na Vinicích je téměř před dokončením. Aby vše mohlo správně fungovat, tak součástí projektu je šachta na Karlovarské třídě. Šachta je stará a součástí projektu byla její obnova, jenže tam jsme narazili na problém. Laicky řečeno je to tak, že když to dělníci otevřeli, tak zjistili, že se skutečnost a dokumentace se od sebe velmi liší a je potřeba to doprojektovat, než se začne se samotnou rekonstrukcí,“ popsala mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

Dalším faktem je také to, že Karlovarská ulice je velmi frekventovaná a omezení provozu by přineslo velké dopravní komplikace. „Předpokládalo se, že část prací bude probíhat bezvýkopově, aby se nemusela omezovat doprava. Musí se všechno pečlivě naplánovat, a tím pádem se to opozdí zhruba o půl roku. Není to ale nic, co by mělo způsobit škody. Retenční nádrž má sloužit k zadržování dešťové vody a jako pomoc, aby se kanalizace v případě přívalových dešťů nezahlcovala,“ upřesnila mluvčí.

Vodárna Plzeň dokončila stavbu obřích kalových polí

Jiný významný projekt za 100 milionů už má firma za sebou. „Kalová pole slouží k ukládání čistírenských kalů, které se v nich přirozeně vysušují a následně se odvážejí k likvidaci. Voda, která z kalů sesedne, se odvádí do kanalizace k dalšímu přečištění. K tomu slouží nově vybudovaná stoka napojená do hlavního sběrače v hloubce osmi metrů pod povrchem,“ vysvětlil generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský.

O ekologickou stránku věci, likvidaci zbylého materiálu, se stará specializovaná odpadová firma. „Součástí díla je kromě obnovy kalových polí i demolice stávajících nevyužívaných objektů, rekonstrukce dvou hal a kójí pro uskladnění sypkého materiálu určeného pro opravy havárií vody a kanalizace a kóje na výkopek z těchto havárií,“ uvedl vedoucí dodavatelské divize společnosti SMP CZ Tomáš Chvojka.

Scroll to Top