Starosta Fryštáku: Přijatelná alternativa pro Zlínsko

blank

Zlínští vodohospodáři uvedli, že vyjednávací týmy společností Vodovody a kanalizace Zlín, Moravská Vodárenská a měst Otrokovice a Fryšták dospěly po dvouletém jednání k návrhu komplexního smírného řešení, které má ukončit spory a transformovat provozování vodárenského majetku Vodovodů a kanalizací Zlín. Redakce vodarenstvi.cz se rovněž zajímá o reakce zainteresovaných stran. 

Generální ředitel Moravské Vodárenské Martin Bernard vysvětlil, že navržené řešení spočívá v založení nové provozní společnosti Vodárna Zlín, která by provozovala infrastrukturu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín i tu, která je přímo v majetku měst a obcí na Zlínsku. „Za Fryšták jsem se v těchto sporech angažoval od počátku a v dnešních jednáních jsem už byl jen jedním z mála pamětníků té doby. To ukazuje, že pokračovat další roky ztrácí smysl. Čas je významný faktor. Neměním svůj názor na to, že zavedení provozního modelu v roce 2004 bylo v rozporu s právy minoritních akcionářů, Po letech souzení však vnímám konkrétní ekonomické řešení, které VaK a MOVO navrhly, jako přijatelnou alternativu. Přináší zkrácení provozní smlouvy, a hlavně jasné podmínky, jak se provozní podnik vrátí do rukou VaK Zlín. Proto jsem rozhodl požádat zastupitelstvo města, aby posoudilo navržené řešení transformace, které k našemu cíli vede bez nutnosti se dále soudit,“ řekl starosta Fryštáku Lubomír Doležel.

Bude-li podle něj navržené řešení přijato, skončí také soudní spory. Spolu s Otrokovicemi zamýšlíme navrhnout, aby v souvislosti s projektem transformace valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín schválila některé změny stanov, které povedou k posílení postavení akcionářů. Navržená transformace by se tak mohla stát základem lepších vztahů mezi společností a jejími akcionáři. „Mohli bychom umožnit nový start. Tento potenciál by už mělo v rukou představenstvo a všichni akcionáři VaK Zlín. Bylo by na nich, aby jej využili a vodárenství na Zlínsku zdárně dovedli nejen do roku 2030, ale i k dlouhodobému dobrému fungování,“ doplnil Doležel.

Návrh transformace modelu provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku musí projít řadou schvalovacích procesů. Především bude vyžadovat schválení valnou hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, jediným akcionářem společnosti Moravská Vodárenská, ale i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ČR. Pokud budou všechny potřebné souhlasy získány, nová éra provozování vodárenství na Zlínsku by mohla být započata v průběhu roku 2022.

Scroll to Top