Zpravodaj o vodě 4/2021

blank

Povodí Moravy vydalo poslední zpravodaj v roce 2021. A proto také nastal čas k menšímu bilancování.

„Z pohledu investičních akcí byl tento rok pro nás sice velmi náročný, ale hlavně byl úspěšný. Obrovský kus dřiny jsme odvedli i v oblasti ozdravení krajiny a vodních toků, v oblasti rekreace a plavby na Baťově kanále a zejména v oblasti dvou strategických projektů: připravovaných nádrží Vlachovice a Skalička. Informace ze všech těchto oblastí Vám přinášíme v posledním čísle Zpravodaje o vodě,“ uvedli vodohospodáři.

Mimořádnou přílohou je také shrnutí dětské výtvarné a literární soutěže. „I přes komplikace způsobené pandemii se nám podařilo soutěž dokončit a nejlepší práce ocenit. Moc děkujeme všem dětem a školám, které nám připomněly, jak krásné a pestré mohou být barvy vody. Všem vám přejeme radostné Vánoce a do nového roku hodně radosti, a především tolik potřebného zdraví,“ popřáli závěrem čtenářům.

Scroll to Top