Domácnosti hodnotí pozitivně SmVaK Ostrava

blank

95 % domácností hodnotí pozitivně SmVaK Ostrava, 97 % dotazovaných příznivě hodnotí kvalitu pitné vody. Většina ukazatelů od minulého průzkumu vykazuje podle mluvčího Marka Síbrta pozitivní trend. Průzkum provedla v oblasti působnosti Moravskoslezského kraje agentura Respond & Co.

„Příznivého hodnocení zákazníky si velice vážíme, protože jejich spokojenost je klíčovým parametrem úspěšnosti fungování naší společnosti. Průzkum jsme realizovali opět po dvou letech a jednoznačně pozitivní jsou pro nás trendy. Pozitivně naši společnost vnímá o 5 % domácností více než před dvěma lety a o 6 % více zástupců firem. To vše po téměř dvouletém období, kdy musíme v naší každodenní činnosti reflektovat covidovou pandemii a omezení z ní vyplývající. Přes všechna omezení nadále na vylepšení našich služeb pracujeme. Proto jsem na vytrvalost a kvalitu práce svých kolegů hrdý. Beru to jako ocenění naší práce v nelehkém období a výzvu pro další zlepšování,“ řekl generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.

Podle Síbrta 97 % dotazovaných domácností považuje dodávanou pitnou vodu za kvalitní, pozitivně ji reflektuje také 99 % zástupců firemního sektoru a 100 % představitelů municipalit. „Kvalita pitné vody v regionu je dlouhodobě jednou z nejlepších v České republice. Je to dáno jednak kvalitou zdrojů v podobě údolních nádrží Šance, Morávka a Slezská Harta – Kružberk, ale také vynikající úrovní našich úpravárenských provozů. Zajímavé je, že nejpozitivněji kvalitu pitné vody hodnotí mladí lidé mezi 18 a 29 lety života, vysokoškolsky vzdělaní lidé a obyvatelé Frýdecko-Místecka a Opavska. I to je důvod k zamyšlení a vyvození dalších kroků, třeba v oblasti edukace a zaměření vzdělávacích aktivit ke konkrétním příjemcům a oblastem,“ vysvětlil Pšenička.

Podíl domácností, kteří považují vodu za vysoce kvalitní, se navíc během dvou let zvýšil ze 43 na 62 %, a podíl těch, kteří ji vnímají jako kvalitní, se snížil ze 48 na 35 %. „Ti, kteří před dvěma lety vnímali vodu jako kvalitní, se v tomto svém názoru ještě utvrdili. Navíc výrazně z 8 na 3 % klesl podíl těch, kteří se dříve vyjadřovali ke kvalitě pitné vodě kriticky,“ uvedl ředitel výzkumné agentury Respond & Co Ondrej Gažík.

3 % domácností vodu označilo jako spíše nekvalitní, přičemž za nejčastější problém považují to, že voda teče mírně rezavá. „To ale souvisí spíše s vnitřními rozvody v domech, tedy stavem infrastruktury za vodoměrem než s kvalitou dodávané vody. Pravidelně provádíme rozbory surové vody před úpravou, v průběhu úpravárenského procesu i vody upravené. Probíhají také analýzy pitné vody u zákazníka (odběry z kohoutku). Výsledky rozborů kvality jsou každý týden zveřejňovány na stránkách www.smvak.cz dle sledovaných parametrů, jednotlivých úpraven vody, nejvýznamnějších vodojemů i oblastí, které jsou vodou zásobovány,“ doplnil ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Scroll to Top