VaK Jesenicka k vodnému a stočnému

blank

Společnost, jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, oznámila, že představenstvo schválilo pro rok 2022 výši vodného a stočného. Vodné bude od 1. ledna 2022 činit 42,57 koruny za kubík vody, a stočného 43,23 koruny za kubík.

K letošním významným investičním akcím patřil například projekt v ulici Za Pilou v Jeseníku. Práce byly součástí stavby Vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice – Pasíčka. Náklady činily 16 milionů korun. Společnost získala ze Státního fondu životního prostředí ČR dotaci ve výši více než 63 %.

„Dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování, a to také v místech, kde to do současné doby nebylo umožněno. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme,“ zdůraznili na jaře vodohospodáři.

Scroll to Top