PVK: zvýšení vodného a stočného o 6 %

blank

Důvodem je podle Pražských vodovodů a kanalizací inflace, která prodražuje položky, bez nichž se vodárenská společnost neobejde. Například chemikálie potřebné pro dočišťování odpadních vod příští rok zdraží (nejen) v Praze o devět procent, ceny trubního materiálu až o deset procent, stavební práce letos zdražily o více než deset procent.  

Letos v říjnu podle ČSÚ narůstala cena vodného a stočného napříč ČR meziročně o 5,5 procenta. Tuzemské domácnosti se musí připravit převážně na zrychlení zdražování vody. Kalkulace ceny je prováděna podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. Společnosti musí při stanovování vodného a stočného respektovat regulatorní pravidla. Cenovou politiku vodního hospodářství reguluje ministerstvo financí. Při tvorbě ceny hrají klíčovou roli dva pojmy.

Nejprve jsou to ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Druhým je přiměřený zisk, který se následně zahrnuje do kalkulace. 1. října 2021 byly na internetové stránce ministerstva financí publikovány závazné formuláře pro kalkulaci ceny vody pro rok 2022. Jsou k dispozici zde.

Zdroj: kurzy.cz

Scroll to Top