Počítáme s vodou 2021: Projekty v londýnském Enfieldu

blank

V první polovině listopadu se v Praze konala mezinárodní konference Počítáme s vodou 2021 s tématem Celostátní pohled na město při plánovaní modro-zelené infrastruktury. Mediálním partnerem byl časopis Sovak. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřuje na nejvýznamnější sdělení.

Další zahraniční přednášející Jamie Kukadia a Michaela Shorey z Londýna představili projekty v obvodu Enfield. Zabývají se především prevencí povodní a územními změnami, které chrání jak životní prostředí, tak obyvatele a dále se věnují zlepšování mikroklimatu v zastavěném území budováním dešťových zahrad.

To, že situace v oblasti modro-zelené infrastruktury není úplně jednoduchá, doložila dvojice přednášejících Jiří Vítek a David Hora. Legislativa má totiž v této oblasti výrazné nedostatky, přesto je snaha situaci zvrátit a zavést indexy MZI, aby bylo docíleno smysluplného plánování ve výstavbě a souladu v prostoru zeleně a nakládání s vodou.

Scroll to Top