Investice SmVaK Ostrava pokračují

blank

Přes 23 milionů korun vodohospodáři investovali do infrastruktury ve Vítkově na Opavsku. Podle mluvčího Marka Síbrta bylo 291 metrů kanalizační stoky z poloviny minulého století nezbytné rekonstruovat kvůli nevyhovujícímu technickému stavu potrubí i související infrastruktury. Projít výměnou muselo rovněž 300 metrů vodovodního řadu. Obě akce proběhly v ulici Nová.

„Potrubí bylo vybudováno z kameniny v různých profilech od DN 300 do DN 500, které jsme během modernizace sjednotili. Atypické revizní šachty byly poškozeny, další skryté šachty s usazovacími jímkami omezovaly kapacitu stoky. Řádný provoz rovněž komplikovaly neodborné lokální opravy v minulosti. Při vyšší hladině podzemní vody jsme také v důsledku špatného technického stavu potrubí pozorovali infiltraci nežádoucích balastních vod do kanalizace,“ přiblížil práce ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Rekonstrukce kanalizační stoky podle Síbrta probíhala v koordinaci s výměnou vodovodního řadu v ulici a potrubí z šedé litiny z poloviny 60. let minulého století bylo vyměněno za potrubí stejného profilu DN 100 z tvárné litiny.

124 milionů do vodárenství na Opavsku

Modernizace infrastruktury pro výrobu a dodávky pitné vody si letos v regionu vyžádá 86 milionů korun, do odvádění a čištění odpadních vod poputuje dalších 38 milionů korun. V páteřním systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravském oblastním vodovodu – bylo 15 milionů investováno do největší úpravny pitné vody v kraji v Podhradí u Vítkova. Řada významných staveb proběhla nebo proběhne v Opavě, modernizuje se také v menších městech a obcích.

Scroll to Top