Téměř 40 milionů do čistírny v Kopřivnici

blank

Čistírna odpadních vod v Kopřivnici na Novojičínsku má díky investici SmVaK Ostrava novou dosazovací nádrž za 38 milionů. Cílem akce je zefektivnění provozu a další zvýšení kvality vyčištěné vody. Stavba začala na jaře 2020, dnes je investice stavebně dokončena a technologie najíždí do zkušebního provozu. Informoval o tom mluvčí Marek Síbrt.

„Čistírna disponovala dvěma nádržemi s rozdílnými objemy, navíc technické parametry již nesplňovaly požadavky s ohledem na zatížení z hlediska objemu čištěných vod. To nám neumožňovalo plně využívat kapacitu účinné technologie kaskádové aktivační nádrže. V případě, že bylo z provozních důvodů nezbytné jednu z dosazovacích nádrží dočasně odstavit, nebyla zajištěna potřebná doba zdržení čištěné vody k tomu, abychom zcela účinně separovali sekundární kal. Bylo také nezbytné přihlédnout k malé vodnosti toku, kam vyčištěná voda z čistírny odtéká, tedy Kopřivničky. Vybudováním nádrže jsme navíc připraveni na to, abychom čistili odpadní vodu pro obyvatele kopřivnických částí Mniší a Vlčovice, kde město buduje kanalizační síť a obyvatelé se na ni budou postupně napojovat,“ vysvětlil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Nová dosazovací nádrž je hluboká 4,3 metru, délka přesahuje 29 metrů a šířka 14 metrů, účinná plocha dosahuje 357,5 metrů čtverečních a objem přesáhuje 1500 metrů krychlových. „Nová dosazovací nádrž je řešena jako podélná se dvěma koridory a kalovými jímkami s vystrojením zajišťujícím stírání dna i hladiny, včetně souvisejících propojovacích potrubí do stávající části biologické části provozu. Součástí investice byla výstavba a vystrojení elektrické rozvodny s doplněním systému řízení technologických procesů,“ řekl dále Tlolka.

Nádrž byla také vystrojena odpovídajícími technologiemi, například čerpadlem vratného kalu s trubním vedením a armaturami nebo čerpadlem plovoucích nečistot. „V letech 2000 až 2020 jsme do oblasti odvádění a čištění odpadních vod investovali 4,6 miliardy korun. Další nemalé prostředky směřovaly do oprav a údržby zařízení a technologií. V letošním roce směřujeme v investicích do kanalizací a čistíren odpadních vod 314 milionů korun. Nejvíce v historii naší společnosti. To je náš příspěvek životnímu prostředí v regionu, ale také vstřícný postoj k rozvojovým aktivitám jednotlivých měst a obcí, kdy se díky rozšiřování kapacit jednotlivých provozů mohou na kanalizační systém napojovat noví i stávající obyvatelé,“ doplnil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

160 milionů do vodárenství na Novojičínsku, výrazný meziroční nárůst

Například v případě Ostravského oblastního vodovodu byla na Novojičínsku dokončena komplexní modernizace vodojemu v kopřivnické části Mniší. „Slouží k akumulaci pitné vody ze zdroje Kazničov pojmenovaného podle stejnojmenného vrcholu v Hukvaldské oboře, který zásobuje lokality Mniší a Vlčovice. Důvodem investice je špatný technický stav částečně historického vodojemu,“ řekl dříve ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Dokončena byla také intenzifikace čistírny odpadních vod pro město Bílovec a Velké Albrechtice, která umožní napojení dalších nemovitostí po dobudování kanalizační sítě v okrajových částech těchto lokalit. Stávající čistírna odpadních vod byla přetížena a technologické zařízení vyžadovalo po letech spolehlivého fungování kvůli opotřebení výměnu. Kapacita se zvýší ze současných pěti tisíc ekvivalentních obyvatel na 8 800. SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 12,3 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou.

Scroll to Top