Plzeň má Koncepci městských břehů

blank

Plzeň má nově  Koncepci městských břehů. Dokument již schválila Rada města Plzně. Cílem je navrhnout prostorové a funkční uspořádání nivních, nábřežních a souvisejících míst v okolí řek tak, aby v dlouhodobém horizontu byly podpořeny funkce ekosystémové, rekreační a mikromobility.

„Plzeň se snaží v posledních třiceti letech rozvíjet přírodní, rekreační a pobytový potenciál řek. Tento úkol znesnadňuje jak velký počet toků, které městem procházejí, tak historický vývoj podoby města, tedy jeho kompozice a struktury. V dobách průmyslové revoluce byla území v blízkosti řek obsazena výrobními a produkčními areály, v závěru socialistické přestavby odřízl řeku Mži od centra města průtah a v mnoha prostorech mezi městskou zástavbou a říčními nivami, či přímo v nivách se rozvinuly pro veřejnost málo prostupné areály zahrádkářských a chatových kolonií. Město se historicky obrátilo ke svým řekám zády, a tento postoj vedl ke ztrátě obecného názoru na jejich roli ve městě, ke ztrátě kontaktu obyvatel s řekami a vedl k degradaci role a statutu řek na trasu pro vodu,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Podle vedení města Plzeň využívá příležitost přestavět dožilé výrobní areály a znovu si uvědomuje důležitost kompozice a struktury městské zástavby. „Říční prostory obecně se staly jedním z významných prvků kompozice města. Konkrétně nábřežní a nivní prostory Mže a Radbuzy, které prochází centrální částí Plzně se zástavbou, patří mezi hlavní osy současného rozvoje města,“ řekl dále Šindelář. Dokument se přednostně věnuje právě centrálním úsekům řeky Radbuzy a Mže. Součástí koncepce jsou také výstupy v grafické části dokumentu jako schémata zobrazující principy řešení, tedy to, jak s danou lokalitou pracovat.

Scroll to Top