Pšenička: 4,6 miliardy do čistírenství za 20 let

blank

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zmodernizovaly čistírnu pro Bílovec a Velké Albrechtice. Díky investici za více než 60 milionů korun bude možné na kanalizační systém připojit nové domácnosti a podpořit plánovaný rozvoj města. Zdejší čistírna byla vybudována v roce 1996 a v současnosti již byla přetížena a technologické zařízení vyžadovalo po letech spolehlivého fungování kvůli opotřebení výměnu. O alokovaných prostředcích do odvádění a čištění odpadních vod hovořil generální ředitel Anatol Pšenička.

„V letech 2000 až 2020 jsme do oblasti odvádění a čištění odpadních vod investovali 4,6 miliardy korun. Další nemalé prostředky směřovaly do oprav a údržby zařízení a technologií. V letošním roce směřujeme v investicích do kanalizací a čistíren odpadních vod 314 milionů korun. Nejvíce v historii naší společnosti. To je náš příspěvek životnímu prostředí v regionu, ale také vstřícný postoj k rozvojovým aktivitám jednotlivých měst a obcí, kdy se díky rozšiřování kapacit jednotlivých provozů mohou na kanalizační systém napojovat noví i stávající obyvatelé,“ vysvětlil Pšenička.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 12,3 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. „V letošním roce investujeme do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v historii – 740 milionů korun. Více než 310 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 275 milionů do vodovodních sítí a téměř 140 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Dalších 243 milionů bude směřovat do oprav,“ shrnul dříve Pšenička. Pro firmu se jedná o rekordní alokaci investic.

Scroll to Top