Povolená fúze v oblasti vodohospodářských staveb

blank

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení společností Čermák a Hrachovec a VHS stavby. Čermák a Hrachovec tak získá možnost vykonávat nad VHS stavby výlučnou kontrolu. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti vodohospodářských staveb.

Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci. Čermák a Hrachovec realizují dodávky vodovodních řadů a přípojek z klasických i nových materiálů, rekonstrukce stávajících řadů bezvýkopovými technologiemi, výstavbu nových řadů a přípojek bezvýkopovými technologiemi a likvidaci havárií vodovodních řadů a přípojek.

VHS stavby je společnost zaměřující se na řízení a realizaci veškerých stavebních děl v oblasti vodohospodářských staveb. Díky zkušenostem v oboru se stala garantem kvality a komplexnosti provedení stavebních zakázek.

Scroll to Top