Zmodernizovaná čistírna pro Bílovec a Velké Albrechtice

blank

Díky investici SmVaK Ostrava za více než 60 milionů korun bude možné na kanalizační systém připojit nové domácnosti a podpořit plánovaný rozvoj města. Zdejší čistírna byla vybudována v roce 1996 a v současnosti již byla přetížena a technologické zařízení vyžadovalo po letech spolehlivého fungování kvůli opotřebení výměnu. Informoval o tom mluvčí Marek Síbrt.

Díky projektu vodohospodářů se kapacita zvýšila z pěti tisíc ekvivalentních obyvatel na 8 800. Nově tak bude možné napojit další domácnosti z Velkých Albrechtic a části Bílovce – Staré Vsi. „S rozvojem výstavby v Bílovci a Velkých Albrechticích a rozšiřováním kanalizační sítě přestala kapacita provozu odpovídat současným potřebám. Čistírna byla látkově i hydraulicky přetížena, proto jsme se rozhodli přistoupit k jejímu výraznému zkapacitnění. Je to krok s pozitivními dopady na životní prostředí, protože se dále zlepší parametry vyčištěné vody směřující do Bílovky. Jde ale také o krok vstříc stávajícím i novým obyvatelům v lokalitě, kteří se budou moci na systém nově napojit a likvidovat odpadní vody v souladu s platnou legislativou,“ řekl ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jana Tlolka.

Během prací byla vybudována nová dosazovací nádrž shodných parametrů s tou stávající, zlikvidována skládka zeminy a postavena nová dmýchárna, nové je i kalové hospodářství, jehož součástí je linka odvodnění kalu konstrukčně řešena v kontejnerovém provedení. „Vystavěn byl také nový kalojem s celkovým objemem 1 200 metrů krychlových. Z nádrže kalojemu je možné odvodňovat kal mobilním odvodňovacím zařízením nebo nově nainstalovaným odvodňovacím zařízením v kontejnerovém provedení,“ doplnil Tlolka.

Čistírna byla naposled modernizována před 15 lety. Dokázala vyčistit více než 408 tisíc metrů krychlových odpadní vody za rok, po komplexní modernizaci a rozšíření se jedná o 626 tisíc metrů krychlových.

Scroll to Top