PMO odstraňuje škody po loňské povodni na Moravě

blank

Vodohospodáři provádí opravu opevnění Moravy v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kostelanech nad Moravou, které poškodila povodeň v říjnu 2020. Podle nich oprava břehů lomovým kamenem zamezí jejich narušování, zvětšování nátrží a umožní údržbu toku.

Loni zasáhly Moravu na Uherskohradišťsku povodně, které dosahovaly třetího stupně povodňové aktivity. „Ihned po povodni jsme provedli prohlídky břehů a zjistili jsme nátrže ohrožující stabilitu břehů. Vlivem kolísání hladiny hrozí jejich další narušování a zvětšování. Následná oprava by se mohla mnohonásobně prodražit. Zvětšování  nátrží by dále vedlo k omezování údržby z důvodu neprůjezdnosti techniky a hrozilo by až poškození přilehlé pravobřežní ochranné hráze. Z tohoto důvodu jsme ihned začali připravovat projekty na odstranění těchto povodňových škod,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Práce odstartovaly v září a probíhají na několika úsecích podél řeky. „Opravy provádíme přírodními materiály s pomocí lomového kamene. Tento přírodě blízký postup jsme zvolili i v navazujících úsecích, které byly opraveny již dříve,“ uvedl dále Gargulák. Práce potrvají až do konce rok 2023 a vyžádají si nejméně 35 milionů. Financovány jsou z prostředků ministerstva zemědělství z dotačního programu Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku.

Povodeň zasáhla velkou část povodí Moravy v říjnu 2020. V reakci na tyto srážky došlo na tocích ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji k prudkým vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity. Velká voda způsobila na středním toku Moravy škody od Napajedel až po Lanžhot za 140 milionů.

Scroll to Top