Vodné a stočné na Žďársku zůstane stejné

blank

Koronavirová pandemie se v poplatcích za vodu na Žďársku nijak nepromítla. Vodné a stočné od ledna zůstane stejné jako v letošním roce.

„Dnes není možné odhadovat výši inflace nebo jiné excesy, které mohou mít souvislost s pandemií COVID-19 a ekonomickou krizí, ale předsednictvo se rozhodlo vyjít vstříc občanům a v této těžké době nezvyšovat cenu,“ potvrdila předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová.

Předmět činnosti SVK Žďársko byl stanoven v zabezpečení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod ve stávajících inženýrských sítích vodohospodářských děl v obcích, které byly sdruženy ve svazku.

Scroll to Top