Nový vodovod na Opavsku za 14 milionů

blank

Na Opavsku byla díky investici SmVaK Ostrava zahájena stavba, jejímž cílem je nahradit místní zdroj pro obyvatele Jančí a Gručovic kvalitní pitnou vodou z páteřního systému Ostravského oblastního vodovodu. Jak uvedl mluvčí Marek Síbrt, v obdobích delšího sucha byl místní zdroj nedostatečný a bylo nezbytné vzniklý deficit vykrývat návozem autocisternami.

Díky projektu vodohospodářů získají lidé přístup ke kvalitní pitné vodě z Úpravny vody Podhradí zdrojově pocházející z kaskády nádrží Slezská Harta – Kružberk. Podle Síbrta je propojení vodovodu Větřkovice s vodovodem Jančí jedinou možností, jak zajistit pro místní obyvatele přístup na centrální zdroj pitné vody.

„Na okraji Větřkovic bude vybudována zrychlovací čerpací stanice, která bude sedmdesátimetrovým polyetylenovým přívodním řadem napojena na vodovod v obci. Odtud bude vybudován 2 435 metrů dlouhý přívodní řad ke stávajícímu věžovému vodojemu na severním okraji Jančí. Zde bude řad napojen na ten stávající, který směřuje do věžového vodojemu z místní úpravny vody. Po zprovoznění této stavby bude odpojen stávající zdroj pitné vody z provozu. Podle plánu bude z vodovodu Větřkovice do vodojemu Jančí ročně dopraveno téměř 9 tisíc metrů krychlových pitné vody,“ uvedl ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Zrychlovací čerpací stanice bude podle Síbrta vybudována dle nového konceptu vodárenských staveb SmVaK Ostrava, který byl vytvořen ve spolupráci se společností KOHL architekti a jehož cílem je co nejpřirozenější zasazení nových nebo rekonstruovaných budov do okolní krajiny. Většina prací by měla být hotova ještě letos.

V roce 2021 společnost investuje do vodárenské infrastruktury 740 milionů korun. Jde o nejvyšší částku v historii, meziroční nárůst přesahuje 55 milionů korun. Více než 310 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 275 milionů do vodovodních sítí a téměř 140 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Dalších 243 milionů bude směřovat do oprav. Celkem do infrastruktury poputuje téměř miliardy korun. SmVaK Ostrava se dlouhodobě řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v České republice. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod.

Scroll to Top