Šumavské putování: K největším ledovcovým jezerům

blank

K největšímu ledovcovému jezeru na Šumavě vede nejkratší turistická trasa ze Špičáckého sedla nad Železnou Rudou. Silnička je vhodná také pro cyklisty a koloběžkáře, kterých při pěkném počasí potkáte víc, než by vám působilo radost. Snadná přístupnost k Černému jezeru ležícímu v nadmořské výšce 1008 metrů vede k tomu, že se sem můžete svézt například také minivláčkem a u jezera si koupit předražený nanuk nebo plechovkové pivo. Jezero má rozlohu 18,5 hektaru a maximální hloubku 40 metrů. Tyčí se nad ním mohutná stěna Jezerní hory. Do této oblasti je vstup zakázán.

Dno jezera je skalnaté, ale je na něm uložena několikametrová vrstva kalu z pylu z okolních stromů. Ten se tam ukládá tisíce let. Jezero působí temně díky tomu, že se v jeho hladině odrážejí okolní stromy. Po roce 1950 bylo jezero jako součást hraničního pásma nepřístupné. Od 60. let byl přístup povolen – ovšem pod dohledem pohraniční stráže. V 70. letech sem dokonce jezdil autobus. Nechvalně proslulo jezero také zinscenovanou akcí Státní bezpečnosti s názvem Neptun v roce 1954 s nalezením tajných nacistických dokumentů ve čtyřech bednách. Pravé pozadí této akce, která vedla k odchodu několika světových politiků ze scény a několika sebevraždám, bylo odhaleno až v 70. letech samotným Ladislavem Bittmanem – zástupcem náčelníka dezinformačního oddělení, který následně uprchl do USA a spolupracoval s místní tajnou službou.
Voda z jezera odtéká Černým potokem do Úhlavy.

Zhruba kilometr a půl jihovýchodně leží další ledovcové jezero – Čertovo. Od toho Černého k němu vede červená turistická značka. V okolí vodní plochy v současnosti probíhá v důsledku kůrovcové kalamity intenzivní těžba dřeva.
Jezero má rozlohu deset hektarů a hloubku 36,5 metru. Okolí tvoří pralesovitý smrkový porost a jako do národní přírodní rezervace je sem vstup zakázán. Vodu odvádí Jezerní potok do povodí Řezné. Jezero tak jako jediné z pěti šumavských ledovcových jezera náleží do povodí Dunaje.
Obě popisovaná jezera v zimě zamrzají. Zpět od jezera do Špičáckého sedla vede žlutá turistická značka. V některých místech je přístupnost zkomplikovaná důsledky těžebních prací.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top