ČEVAK: Unikátní odlehčovací komora součástí D3

blank

Součástí stavby dálnice D3 v okolí Českých Budějovic jsou podle ČEVAK také výjimečné vodohospodářské stavby. K jedné z nich patří trubní odlehčovací komora, která byla instalována v souvislosti s přeložkou kanalizace mezi Suchým Vrbným a Dobrou Vodou.

Jedná se o zařízení dlouhé 20 metrů a skládá se ze dvou potrubí. Jak uvedla vedoucí útvaru marketingu a komunikace Jitka Kramářová, průměr spodního, většího potrubí je 2 000 milimetrů, menší horní má v průměru 1400 milimetrů. Podle vodohospodářů jsou odlehčovací komory běžnou součástí stokové sítě a slouží k převedení přívalových dešťových vod do toků. Tato komora patří na jihu Čech k prvním svého druhu.

„Jejím specifikem je to, že při přívalových deštích se hladina v trubní odlehčovací komoře vzduje do horního potrubí, přičemž dešťová voda protéká kyvnými sklokeramickými česlemi, a takto předčištěna odtéká do Dobrovodského potoka,“ vysvětlil technický ředitel společnosti ČEVAK Jiří Lipold.

Česle jsou podle vodohospodářů pružné a po poklesu průtoku v kanalizaci z nich opadají zachycené předměty na dno spodního potrubí, a jsou proto protékající vodou odváděny do čistírny. Instalace tohoto zařízení navíc přispěje k lepší ochraně Dobrovodského potoka při přívalových deštích.

Scroll to Top