Nová kalová koncovka v přerovské čistírně

blank

V roce 2020 byla zahájena stavba nové kalové koncovky v Čistírně odpadních vod Přerov realizovaná sdružením OHL ŽS a ARKO TECHNOLOGY. 3. září proběhlo slavnostní otevření spojené s prohlídkou budovy sušárny kalů. 

Cílem projektu, jehož investorem byly Vodovody a Kanalizace Přerov, bylo vyřešit ekologické a ekonomicky přijatelné nakládání s čistírenskými kaly dle nejnovějších předpisů. Čistírna je teprve třetí sušárnou tohoto typu v ČR a je připravena na opatření v kalovém hospodářství čistírny, jejichž podmínky budou po roce 2022 zpřísněny.

blank

Během prací byla postavena nová budova odvodnění kalu, biofiltr, nebo vybudována nová nízkoteplotní sušárna kalů, která bude v provozu 24 hodin denně s objemem 2 448 tun usušeného kalu ročně, při sušině 90 %. Dále přibyly zastřešené plochy pro kontejnery na vysušený kal, kotelna s kogenerací nebo nové rozvody plynu a bioplynu.

blank

„Zařízení bude zpracovávat odpadní kal také z čistíren v Hranicích, Lipníku nad Bečvou a Kojetína. V celé republice se nacházejí jen tři takové sušárny, naše je největší a jediná na Moravě. Moderní zařízení bude v provozu 24 hodin denně,“ konstatoval předseda společnosti VaK Přerov Michal Zácha. Podle přerovského primátora Petra Měřínského se jedná o další díl do skládačky ekologických aktivit, které město podporuje a realizuje.

Scroll to Top