SOVAK ČR: Aktualizace rubriky Dotační výzvy k 25. srpnu 2021

blank

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo nové výzvy v prioritní ose 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Výzva č. 156 sleduje specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny a výzva č. 157 specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Více se dozvědí řádní členové v rubrice Informace pro členy zde.

Scroll to Top