Nový cenový výměr ministerstva financí

blank

Ministerstvo financí zveřejnilo nový výměr o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací pro období 2022-2026, který nabyde účinnosti 1. ledna 2022. Úřad tak podle svých slov pokračuje v aktivním přístupu k regulaci vodárenství.

Ministerstvo zdůraznilo, že díky aktuálnímu výměru budou nastavena zcela nová pravidla pro náklady, které mohou být zahrnuty v ceně vody, aby spotřebitel zaplatil pouze tolik, kolik je nutné. „Cenový výměr přináší hned několik novinek, které budou mít pozitivní dopad na cenu vody pro spotřebitele. Tou nejdůležitější je, že pokud vodárenská společnost vybere ve vodném a stočném o korunu více, než kolik smí, bude nově každou tuhle korunu vracet formou snížení ceny v budoucích letech,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.
“Vítáme každou snahu o zpřehlednění a zjednodušení regulatorního prostředí, což nový výměr v oblasti definování oprávnění nákladů přináší. Navíc to, že je nový výměr stanoven na pětileté období, přináší do oboru předvídatelnost, což vnímáme jednoznačně pozitivně. Pro naši společnost tato skutečnost žádné zásadní změny nepřináší,” říká k novému výměru například Marek Síbrt ze společnosti SmVaK Ostrava.

Tlak na co nejnižší cenu vody

Úřad dále uvedl, že jako cenový regulátor věnuje pozornost oboru vodovodů a kanalizací dlouhodobě, a to právě kvůli celospolečenskému významu tohoto síťového odvětví, které má přímý dopad na uspokojování základních životních potřeb i na životní prostředí. Cílem je podle úřadu vytvářet tlak na co nejnižší cenu vody, na straně druhé umožnit dlouhodobou udržitelnost oboru jeho zdravým financováním, bez kterých není možné realizovat nutné opravy a investice do infrastruktury.

Zavedení vyrovnání

Ministerstvo dále sdělilo, že hlavní změnou zavedení takzvaného vyrovnání. V praxi to znamená, že pokud společnost vybere ve vodném a stočném více než měla, bude tyto prostředky v následujících letech vracet spotřebitelům formou nižší ceny. Výměr podle úřadu lépe a jednoznačněji definuje oprávněné náklady a kde to bylo možné, přibližuje je nákladům daňově uznatelným.

“Tento instrument bude použit v případě společností, jejichž kalkulace vodného a stočného, která byla zpracována dle plánované spotřeby, neodpovídá skutečnosti v daném období. Například vlivem covidové pandemie a omezujících opatření především v turisticky exponovaných lokalitách spotřeba pitné vody výrazně klesla, zatímco fixní náklady zůstaly zachovány. Platí to samozřejmě i naopak, kdy by spotřeba oproti plánu výrazně vzrostla, což by jednotkovou cenu logicky snížilo a muselo by se v dalším období přistoupit ke zmiňovanému vyrovnání ve vztahu ke spotřebiteli,” vysvětluje Síbrt.

Rozdělení zisku vlastníka a provozovatele

Významnou novinkou rovněž je, že z důvodu odstranění nerovností na trhu dochází k úpravě výpočtu zisku. Nově se totiž zavádí jednoznačné rozdělení zisku vlastníka a provozovatele a současným zrušením historických dohod o rozdělení majetku pro účely stanovení zisk a uplatňovaný zisk zůstane i nadále omezen maximálním meziročním nárůstem. Závěrem ministerstvo financí uvedlo, že bude nadále důsledně sledovat vývoj o oboru vodovodů a kanalizací a Specializovaný finanční úřad bude provádět kontroly dodržování pravidel cenové regulace.

Nový výměr o regulaci cen vodárenství najdete zde.

Scroll to Top