Kunovice: Stavba protipovodňových opatření bez komplikací

blank

Většina protipovodňových zdí a hrází je podle Povodí Moravy hotova. Součástí stavby je také vybudování nového mostu přes Olšavu. Protipovodňová opatření se skládají z nových betonových zdí a navýšení těch původních v úseku téměř 5 kilometrů. Dále probíhá stavba zemních hrází v délce 1,3 kilometru.

„V současnosti máme dokončeno asi 95 procent délky protipovodňových zdí a konstrukcí pro usazení mobilního hrazení, hotové jsou také tělesa zemních hrází na pravém i levém břehu, na kterých už chybějí jen konstrukční vrstvy vozovky. V ulici Potočná v úseku mezi silničním a železničním mostem již byl položen nový asfaltový povrch vozovky. Po dokončení stavebních prací ještě dojde k postupné opravě přilehlých místních komunikací,“ popsal dosavadní průběh prací generální ředitel povodí Moravy Václav Gragulák.

Díky stavbě bude zajištěna ochrana města na průtok dvacetileté vody s bezpečnostní rezervou na padesátiletou povodeň a ochrání zdraví a majetek téměř 1400 obyvatel Kunovic na území pokrývajícím více než 190 hektarů. Nový most přes řeku Olšavu propojí ulice Na Karmaku a Škrabalka.

„Mostní konstrukce bude železobetonová, vytvarovaná do oblouku. Délka přemostění je 22 metrů. Objem betonu nosné konstrukce bude 200 kubíků, použito bylo 30 tun betonářské oceli a 300 metrů předpínacích kabelů, které budou po dosažení stoprocentní pevnosti betonu předepnuty. Samotnou betonáž budou obsluhovat dvě betonová čerpadla, která budou zásobovat dvě betonárny. Vzhledem k tomu, že jde o monolitickou konstrukci, musí betonáž proběhnout bez přerušení,“ popsal Gargulák. Hotovo má být do konce roku, celkově si protipovodňový projekt města vyžádá přes 320 milionů.

Scroll to Top