Vodojem v Dobré Vodě dostal nový nátěr

blank

Společnost ČEVAK ošetřila speciálním nátěrem akumulační nádrž Dobrá Voda na Českobudějovicku, který pojme 100 kubíků a zásobuje pitnou vodou horní část obce.

„Nejprve jsme vodojem vypustili a následně odstranili poškozený betonový povrch komory. Bylo také třeba opravit závady na stropě, dnu a stěnách a ošetřit ocelové výztuže komory. Následovalo nanesení stěrky po celém povrchu, a to hned ve dvou vrstvách, přičemž ta vrchní je atestována pro kontakt s pitnou vodou,“ vysvětlil vedoucí provozního střediska České Budějovice společnosti ČEVAK Ondřej Koupal.

Následovala technologická pauza, po které firma vodojem omyla a znovu napustila. V předešlé etapě prošel vodojem modernizací, díky které bylo vyměněno potrubí v technologické části a připraven bypass pro možné obtékání komory. „Ten při jejím odstavení umožňuje přivedení pitné vody k odběratelům jinou cestou. Díky tomuto řešení tentokrát nebylo třeba přerušit dodávky vody pro obyvatele,“ doplnil Koupal.

Firma v hospodářském roce končícím 31. září 2020 dosáhla čistého obratu 2,41 miliardy. Výsledek hospodaření po zdanění pak činil 135,88 milionu. Firma provozující vodohospodářský majetek se starala o 4836 kilometrů vodovodní sítě, 146 úpraven a o 223 čistíren vody, vyfakturovala 22,23 milionu kubíků vody. Na kanalizační síť bylo napojeno 464,42 tisíc obyvatel.

S Dobrou Vodou u Českých Budějovic se pojí také loňské putování Českého rozhlasu za mystickými místy jižních Čech, které jsou spjaty s vodou. Více už zde.

Scroll to Top