Veřejné konzultace Evropské komise mají význam

blank

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR reprezentuje od svého založení v roce 1993 zájmy svých členů – vodohospodářských společností v České republice. Nedílnou součástí této činnosti je aktivní role při formování legislativních podmínek pro obor veřejných vodovodů a kanalizací.

Díky členství České republiky v Evropské unii je nutné pracovat s přicházející evropskou legislativou již při jejím zrodu, a proto SOVAK ČR působí aktivně i v evropské vodárenské asociaci EurEau, která čile komunikuje s Evropskou komisí, Radou EU a s poslanci Evropského parlamentu. Přesto je důležitá i přímá účast českých odborníků v případech, kdy Evropská komise (zdaleka nejčastější navrhovatel legislativy) zveřejní záměr prověření či změny legislativy, která se dotkne našeho oboru.

Nejčastěji se jedná o proces veřejné konzultace. Pro vodohospodářské odborníky i veřejnost tento proces zatím není příliš monitorovaný, přesto se SOVAK ČR aktivně zapojuje do konzultací, jako bylo prověření účinnosti Rámcové vodní směrnice či změna regulace pesticidních látek. Za úspěch lze pokládat i to, že v samotném konzultačním procesu se podařilo Evropskou komisi přesvědčit i o důležitosti hlubší (nákladové) regulace jednorázových plastů, které často končí v kanalizaci.

Kancelář SOVAK ČR je schopna v případě zájmu uvolňovat stanoviska, maximálně shrnující zájmy oboru vodovodů a kanalizací, pro další využití jak jednotlivým členům SOVAK ČR, tak i širší veřejnosti – kontakt je sovak@sovak.cz.

Zdroj: SOVAK ČR

Scroll to Top