Nová kanalizace pro tisíce Pražanů

blank

V Praze je stále několik oblastí, kde se lidé nemohou připojit na kanalizační síť z důvodu plné kapacity stávajících pobočných čistíren. Změny se však dočkají obyvatelé Komořan, Cholupic a Točné v Praze 12. Startuje tam stavba nové odpadní kanalizace. Informoval o tom vedoucí oddělení médií a mluvčí Prahy Vít Hofman.

„Obyvatelé Prahy 12 se konečně dočkají řádného připojení na odpadní kanalizaci. Odpadne jim tím řada starostí a bude to pro ně znamenat ekonomickou i časovou úsporu. A město bude mít zase lepší přehled o tom, co se do odpadu dostává,“ řekl náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast infrastruktury Petr Hlubuček.

Projekt za 800 milionů by měl trvat zhruba dva roky. „Tyto investice po mnoha letech konečně usnadní život téměř deseti tisícům obyvatel. Odpadní vody budou svedeny na Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze Bubenči. Celkové náklady rekonstrukce stávající výstavby, nové splaškové a dešťové kanalizace a výpustního místa budou asi 800 milionů korun,“ vysvětlil předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Pavel Válek.

Součástí prací je rovněž přeložka vodovodního řadu a plynovodu. „Zavedení kanalizace do míst, kde ještě stále chybí, jsme začali intenzivně řešit v úzké spolupráci s hlavním městem Prahou již v minulém volebním období. Doplnění této naprosto základní infrastruktury pro občany naší městské části považujeme za stěžejní prioritu. Jsme rádi, že nám v tomto úsilí hlavní město Praha pomáhá a věříme, že se tak v reálné době dočkáme okamžiku zprovoznění kanalizace i na Točné, protože právě zde je situaci již skutečně nutné dořešit ke spokojenosti místních občanů,“ doplnil člen Zastupitelstva městské části Praha 12 a člen komise životního prostředí Zbyněk Boublík.

Scroll to Top