Aktuální situace v povodí Odry

blank

Za posledních 24 hodin dosahovaly srážky v oblasti povodí Horní Odry 30 až 50, ojediněle až 70 milimetrů. Dále došlo k vzestupům hladin zejména drobných toků.

Podle Šárky Vlčkové z Povodí Odry se v současnosti vyskytuje drobný déšť zejména v beskydské části území a ve vlastním povodí Odry, kde od 7. hodiny spadlo většinou okolo 1 milimetru. Průtoky se pohybují nejčastěji v rozmezí třiceti až devadesátidenních vod a mají většinou klesající tendenci. Většina toků je podle vodohospodářů po kulminaci průtokových vln.

Během dne by se měla situace na celém území povodí zlepšovat. U vodních děl plníme, případně již prázdníme retenční prostory a transformujeme povodňové přítoky dle platných manipulačních řádů, doplnila Šárka Vlčková.

Scroll to Top