Rekonstrukce bazénu v Chomutově

blank

Město Chomutov zahájilo výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce bazénu na základní škole Hornická, která je plánovaná na letošní léto. „Bazén si po úctyhodných padesáti letech provozu zaslouží rozsáhlou rekonstrukci. Doposud se vždy dočkal pouze údržby,“ řekl náměstek primátora pro oblast školství Milan Märc.

Bazén byl v Chomutově uveden do provozu v roce 1973 a během dalšího období byly prováděny základní úpravy spolu s opravami a výměnou technologického zařízení. Mezi poslední větší akce patřila rekonstrukce šaten a sprch.

„Projekt zahrnuje novou ocelovou nerezovou vložku, která bude osazena do stávající betonové konstrukce bazénu. Bude provedena také výměna bazénové technologie včetně úpravy vody. Dále proběhne výměna strojního zařízení ve strojovně spolu s kompletní výměnou rozvodů, kanalizace a elektroinstalace. V hale dojde k výměně topných těles, vzduchotechniky a elektroinstalace s osvětlením osazeným v podhledu,“ vysvětlil náměstek primátora David Dinda, který má na starosti investice města.

Dále projde modernizací zázemí pro cvičitele, hala s osoušeči vlasů a sklad pro ukládání vysušených pomůcek a materiálů. Na řadu přijde i výměna dlažeb, obkladů, dveřních výplní, dále budou provedeny opravy omítek stěn a stropů s novou výmalbou.

Scroll to Top