MŽP souhlasí s navýšením hladiny Nových Mlýnů

blank

Zhruba o devět milionů kubíků vody se může zvýšit zásobní prostor střední a dolní novomlýnské nádrže. Povodí Moravy plánuje navýšit jejich hladinu o pětatřicet centimetrů, což je původní a kolaudovaná hladina prostoru. Akce pomůže lužním lesům i zemědělcům v době sucha. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k vlivu na životní prostředí se sedmatřiceti podmínkami.

Vodohospodáři z Povodí Moravy počítají s vytvořením zásobního prostoru s pohybem hladiny nahoru v zimních a jarních měsících. „Navýšení hladiny využijeme pro zavodňování lužních lesů a pro zavlažování v zemědělství,” řekl dříve generální ředitel Václav Gargulák. Proti stanovisku ministerstva však zástupci spolku Děti Země, podle něhož například nedošlo k metodicky správnému posouzení vlivů záměru na ptačí oblast. „Spor o metodologii hodnocení vlivů na ptačí oblast zřejmě skončí u soudu. Není možné, aby se proces EIA soustředil na ovlivnění některých druhů ptáků, třeba na rybáka obecného, pro kterého se už připravují plovoucí ostrovy na hnízdění,” reagoval předseda spolku Miroslav Patrik.

Nové Mlýny tvoří soustava tří přehradních nádrží. Horní Mušovská, střední Věstonická, dolní Novomlýnská. Byly postaveny v 70. letech 20. století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšily intenzitu zemědělské výroby. Dnes slouží ke koupání, k rybolovu, windsurfingu či lodní dopravě. Okolí je vhodné pro pěší výlety a cykloturistiku. Po hrázi vede silnice spojující Dolní Věstonice a Strachotín. Na jednom ze dvou ostrovů, které vznikly po napuštění nádrže, stojí zbytky kostela sv. Linharta, který byl součástí dnes zatopené obce Mušov.

Scroll to Top