Základní data infrastruktury

blank

Základní data o oboru vodovodů a kanalizací vykazují za rok 2019 i nadále trend v nárůstu obyvatel připojených na veřejný vodovod i kanalizaci (Výroční zprávy MZe zpracované SOVAK ČR).

Připojení na vodovod a kanalizaci vývojový graf

Ve srovnání evropských států v délce vodovodní/kanalizační sítě přepočtené na počet obyvatel se ČR pohybuje na 15/6 pozici (EurEau).
Porovnání délky vodovodní a kanalizační sítě v rámci EU

V posledních letech zůstává setrvalý trend ve výrobě a spotřebě pitné vody i množství odpadní vody vypouštěné do kanalizace (Zprávy o stavu vodního hospodářství zpracované SOVAK ČR).

Výroba a produkce odpadní vody vývojový graf

Za velmi důležitý ukazatel považujeme neustále klesající ztráty vody v trubní síti, které v roce 2019 dostaly na historické minimum. Tento trend ukazuje na účinné investice do nejmodernějších technologií vodárenské infrastruktury a také cílených a systematických oprav vodárenské sítě.

Ztráty vody vývojový graf
Zdroj: sovak.cz
Scroll to Top