Purum prodává ČOV v Březhradu

blank

Při kontrole Čistírny odpadních vod Březhrad zahájené v květnu 2019 zjistili inspektoři České inspekce životního prostředí v Hradci Králové závažné porušení integrovaného povolení. Čistírna je navíc umístěna z hlediska blízkosti zdroje podzemní vody, který je využívaný k zásobování obyvatelstva, ve velmi zranitelné oblasti. Na konci roku 2019 inspekce provoz úředně zastavila. Nyní je k prodeji.

Jak dále uvedla inspekce, provozovatel používal při čištění odpadních vod a kapalných odpadů postupy, které nebyly povoleny, a zejména v průběhu kontroly nedoložil, jakým způsobem bylo od února do května 2019 zlikvidováno 1 220 kubíků odpadních vod. Inspekce uložila pokutu 460 tisíc korun, která nabyla 7. září 2020 právní moci.

„Na základě kontroly v roce 2019 jsme dospěli k závěru, že společnost Purum vědomě provozovala čistírnu od února 2019 minimálně do května 2019 v rozporu s integrovaným povolením. Vzhledem k tomu, že provoz představoval nebezpečí bezprostředního, závažného a nepříznivého dopadu na životní prostředí, zastavili jsme ho,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Od března do května 2019 podle inspekce vyčištěné odpadní vody neodtékaly ze zařízení přes měrný objekt do recipientu, ale byly akumulovány v nádržích nebo byly předávány dalším dvěma subjektům. Od dubna 2019 navíc společnost neprováděla před prvním příjmem odpadních vod analýzy v relevantních ukazatelích. Firma působí v oblasti odpadového hospodářství od roku 1994 a služby poskytuje firmám a průmyslovým společnostem, městům a obcím, sektoru zdravotnictví i drobným živnostníkům.

Scroll to Top