Pstruzi hlídají kvalitu vody ve Středočeském kraji

blank

Kvalitu pitné vody z jímacího území Mělnická Vrutice, Řepínský důl a Zahájí kontrolují hydrogeologové, pracovníci provozu, dispečeři centrálního dispečinku, akreditovaná laboratoř pitných vod, ale také pstruzi.

„Pstruh duhový nám hlídá kvalitu vody, která natéká z pramenišť Řepínský důl a Mělnická Vrutice. Pstruh je ryba, která dokáže citlivě zareagovat na jakékoliv znečištění vody. Citlivě, a hlavně okamžitě reagují na zhoršení její kvality i na většinu toxických látek či jedů. Nelíbí se jim rovněž chlór ve vodě, byť i v těch nejmenších koncentracích,“ řekl vedoucí areálu čerpací stanice Mělnická Vrutice Václav Jásek ze společnosti Středočeské vodárny. Ve dvou nádržích, které jsou 24 hodin denně sledovány na centrálním dispečinku, podle vodohospodářů dodržují ryby správný stravovací režim. Nesmí se překrmovat, protože jsou pak líné na pohyb.

„Po zhruba roční „službě“, když pstruzi dorostou určité délky, je vyměníme za novou násadu a stávající ryby přesuneme do našeho jezírka, které se nachází v areálu čerpací stanice. Zde dožívají svůj rybí život a někteří se stanou potravou pro volavku, která do těchto končin pravidelně zalétá. Je potřeba zmínit, že za celou dobu existence jímacího území nedošlo ke kontaminaci podzemních vod a pstruzi nikdy havarijní plán nespustili,“ sdělil dále Jásek. Dnes je jímací území nejvýznamnějším zdrojem vodárenské soustavy KSKM a podílí se na zásobování téměř 300 tisíc odběratelů pitnou vodou. Součástí jímacího území je čerpací stanice postavená v roce 1969, která nyní prochází částečnou rekonstrukcí.

Scroll to Top